Prekoncepční testování

Prekoncepční testování

Umožňuje určit genetickou kompatibilitu páru, ale i odhalit příčinu opakovaných neúspěšných pokusů o otěhotnění. Testování probíhá ještě před početím z odebraných vzorků krve.

Prekoncepční testování

Umožňuje určit genetickou kompatibilitu páru, ale i odhalit příčinu opakovaných neúspěšných pokusů o otěhotnění. Testování probíhá ještě před početím z odebraných vzorků krve.

Karyotyp

Přehrát video

Stanovení lidského karyotypu, tedy stanovení chromozomální výbavy jedince, je základním genetickým vyšetřením, kterým procházejí všichni naši klienti. Někteří lidé totiž mohou, aniž by to věděli, mít chybnou chromozomální výbavu. To může být příčinou neplodnosti, opakovaných potratů nebo narození dítěte s vývojovými vadami.

Pro koho je test vhodný?

Pro všechny páry, které teď nebo do budoucna plánují miminko

Přibližná cena

Pro páry s indikací je vyšetření karyotypu hrazeno ze zdravotního pojištění. Podrobnější informace o cenách najdete v našem ceníku.

Jak to probíhá

Nejdříve vám odebereme krev. Z ní pak v cytogenetické laboratoři vyšetříme vaši chromozomální výbavu a potom chromozomy seřadíme podle velikosti a charakteristických pruhů do jednoho souboru. Tomuto procesu se říká stanovení karyotypu. Výsledky budete znát zhruba za 2–3 týdny od odebrání krve.

Objednejte se na vyšetření karyotypu

A zvyšte své šance na budoucí úspěšné početí.

PANDA Infertility

Jedná se o genetický test z odebraného vzorku krve. Umožňuje vyšetřit stovky mutací a variant v DNA, které zapříčiňují nejčastější genetická onemocnění nebo mají významný vliv na plodnost a úspěšný průběh těhotenství.

Pro koho je test vhodný?

 • Pro páry, které se neúspěšně snaží o miminko a chtějí se dozvědět více o svém genetickém zdraví
 • Pro páry, u kterých se v rodině vyskytuje závažné genetické onemocnění
 • Pro páry, kterým se nedaří otěhotnět nebo mají zkušenost s opakovanými potraty

Testování je vhodné jak pro páry využívající pomoc asistované reprodukce, tak pro ty, kteří se snaží nebo chtějí snažit o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci.

Přibližná cena

Se spoluúčastí zdravotní pojišťovny je cena 2 500 Kč, pro samoplátce 10 000 Kč za osobu.

Ceník

Co PANDA Infertility umí?

 • Umí odhalit 4 nejčastější vzácná onemocnění: cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, hluchotu a syndrom fragilního X.
 • Zároveň testuje geny, které nám poskytnout další informace o:
  • příčinách neplodnosti muže nebo ženy, o stupni odezvy vaječníků na hormonální stimulaci nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya,
  • genetické příčině neplodnosti nebo poruše vývoje embryí,
  • trombofilní mutaci.

Jak to probíhá

Oběma partnerům odebereme krev, předáme ji do genetické laboratoře, kde naši genetici začnou vyšetřovat vytipované geny. Už při vyšetření 500 populačně nejrizikovějších genů bývají zpravidla nalezeny 1–2 mutované geny, to znamená, že je člověk přenašečem 1–2 monogenních onemocnění. Vyšetření končí porovnáním mutovaných genů u obou partnerů, na základě kterého je určena genetická kompatibilita páru.

Objednejte se na testování PANDA Infertility

A zvyšte své šance na budoucí úspěšné početí.

PANDA Carrier

Jedná se o rozšířený test PANDA Infertility, který u každého z páru testuje až 110 klinicky nejvýznamnějších recesivních monogenních onemocnění s cílem snížit riziko narození miminka se zdravotní zátěží.

Pro koho je test vhodný?

 • Pro všechny páry, které plánují miminko se chtějí dozvědět více o svém genetickém zdraví
 • Pro páry, u kterých se v rodině vyskytuje závažné genetické onemocnění
 • Pro všechny páry, které teď nebo v budoucnu plánují založení rodiny. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci.

Přibližná cena

Se spoluúčastí zdravotní pojišťovny je cena 7 500 Kč, pro samoplátce 15 000 Kč za osobu.

Ceník

Co PANDA Carrier umí?

Ve středoevropské populaci se narodí přibližně 1–2 % dětí s monogenním onemocněním. Genetický test PANDA nedokáže toto riziko plně eliminovat, ale dokáže ho výrazně snížit, a to přibližně 10×.

PANDA Carrier umožňuje diagnostiku:

 • 110 nejčastějších monogenních recesivních onemocnění,
 • genetických příčin neplodnosti nebo poruch vývoje embryí,
 • poruch plodnosti a jejich léčby,
 • trombofilních mutací.

Jak to probíhá

Při vyšetření oběma partnerům odebereme krev a předáme ji do genetické laboratoře, kde naši genetici začnou s testováním. V současné době testujeme geny pro 110 klinicky nejvýznamnějších recesivních monogenních onemocnění. Vyšetření končí porovnáním mutovaných genů u obou partnerů a určením genetické kompatibility páru.

Objednejte se na testování PANDA Carrier

A zvyšte své šance na budoucí úspěšné početí.

PANDA Exom

PANDA Exom je vyšetření největšího rozsahu, které lze v rámci testování skrytých (recesivních) mutací páru nabídnout. Test vyšetřuje téměř všechna onemocnění se známou genetickou příčinou a maximálně snižuje riziko postižení monogenním onemocněním u potomků.
Výstupem vyšetření je porovnání mutovaných genů u obou partnerů (genetický matching) a případná identifikace takového genu, který přenáší oba partneři současně.

Pro koho je test vhodný?

Pro páry, které plánují miminko a chtějí se dozvědět více o svém genetickém zdraví
Pro páry, u kterých se v rodině vyskytuje závažné genetické onemocnění
Pro všechny páry, které teď nebo v budoucnu plánují založení rodiny. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci.

Přibližná cena

Cena testování je 30 000 Kč.

Jak to probíhá

I toto vyšetření probíhá z odebraných vzorků krve obou partnerů, které následně testujeme v naší laboratoři. Výstupem je porovnání mutovaných genů u partnerů. V případě, že se u páru identifikuje mutace ve stejném genu a tedy riziko postižení u potomka, můžeme páru nabídnout preimplantační genetické testování monogenního onemocnění (PGT-M).

Objednejte se na testování PANDA Exom

A zvyšte své šance na budoucí úspěšné početí.

Nejčastěji se ptáte

PANDA Carrier umí všechno to, co PANDA Infertility, ale detekuje dalších 106 nejčastějších monogenních recesivních onemocnění.

Testy odhalují případné genetické vlohy k dědičným nemocem, vrozené sklony k potrácení a umožní předpovídat vývoj embrya. Pokud za sebou máte opakované potraty a lékařům se nedaří zjistit přesný důvod, u nás můžete získat nejen odpověď, ale i řešení své situace.

Výsledky genetického testu přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže nebo ženy, o stupni odezvy vaječníků ženy na hormonální stimulaci nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya. Díky tomu je možné přizpůsobit pacientům léčbu ještě více na míru.

Pokud vyšetřením zjistíme na obou stranách vlohy pro některé z onemocnění a hrozí jeho výskyt u potomků, můžete se spolehnout na pomoc umělého oplodnění s využitím preimplantačního genetického testování (PGT-M) embryí. Do dělohy tak přeneseme jen takové embryo, které neobsahuje mutovaný gen.

Ano i ne. Je samozřejmě možné doufat ve štěstí a pokusit se o spontánní početí, nicméně následně je nutné vyšetřit onemocnění prenatálně – tedy už během těhotenství.

V tom případě je ale potřeba brát v potaz případné zvažování umělého přerušení těhotenství pro genetickou vadu nebo narození postiženého dítěte. Toto riziko je vysoké.

Existují navíc i onemocnění, která výrazně snižují šanci na spontánní otěhotnění, případně výrazně zvyšují rizika samovolných potratů. Proto v Repromedě doporučujeme takovým párům podstoupit IVF s PGT-M.

PANDA Infertility umí odhalit vlohy pro 4 nejčastější vzácná onemocnění: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a syndrom fragilního X.

Kromě cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, syndromu fragilního X a hluchoty se soustředí také na vrozené vady metabolismu, jako je například fenylketonurie, poruchy zraku a sluchu nebo choroby pohybového aparátu a kůže.
Testování PANDOU Carrier můžete snížit riziko narození geneticky postiženého dítěte 10–20×.

Nečekané propojení vědy, celostní medicíny a empatie

Hledáme ta správná propojení, která vás dovedou až k vytouženému cíli.

23

Čerpáme z více než 23 let zkušeností

S naší pomocí je o 6 000 dětských úsměvů a 3 000 spokojených rodičů na světě víc

Přicházíme s novými postupy, které posouvají možnosti reprodukční medicíny

Jsme tu pro ty, kteří nechtějí jen doufat

Čerpáme z našich dlouholetých zkušeností a dobře víme, že každý příběh je jiný a každý si zaslouží pochopení a individuální přístup.

Brno

RNDr. Gabriela Tauwinklová

Ředitelka embryologické laboratoře

gtauwinklova@repromeda.cz

Brno

Mgr. Martina Pešáková

Vedoucí embryologické laboratoře

mpesakova@repromeda.cz

Brno

Mgr. David Kubíček, Ph.D.

Ředitel genetické laboratoře

dkubicek@repromeda.cz

Brno

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Ředitel pro výzkum a vývoj

mhornak@repromeda.cz

Brno

Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Vedoucí molekulárně-genetické laboratoře

rnavratil@repromeda.cz

Brno

MVDr. Vlasta Linková

Vedoucí cytogenetické laboratoře

vlinkova@repromeda.cz

Na svět jsme pomohli už 6 000 dětem

Natálka

29 června, 2023

Děkujeme za splnění našeho snu. Děkujeme za naši malou Natálku. Na vložení embrya jsme byli 2.8.2022. Těhotenství probíhalo hladce. Nebyly žádné větší komplikace. 13.4.mi odtekla plodová voda a 15.4.byl náš poklad na světě akutním císařským řezem. Natálka vážila 3560gramu. Při odchodu z porodnice měřila 50cm. V porodnici zjistil pan doktor dysplazii kyčlí (bohužel se to prý dědí většinou, takže to má po mě),ale lepší se nám to a věřím, že brzy budeme moct být bez peřinky. Každopádně jsme moc vděční za to, že ji máme a za to patří největší díky Vám

Davídek a Vašíček

8 června, 2023

Dobrý den,

se srdcem naplněném lásky Vám všem chceme s manželem moc poděkovat,

Matyáš

26 května, 2023

Dobrý den,
byla jsem u vás na klinice na umělém oplodnění a v pondělí 23. 5. 2023 se narodil můj syn Matyáš. Tolik se na ten svět těšil, že se narodil o dva týdny dřív.
Moc moc vám všem děkuji, že ho mám.

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842

Zobrazit na mapě

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983

Zobrazit na mapě

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.